Bij archeologische vondsten, wat allerminst uitgesloten is gezien het eeuwen oude tracÚ, is door de wet bepaald dat specialisten de tijd moeten krijgen om deze te kunnen onderzoeken. De schadeclaims van de eigenaren van de betrokken panden zullen hierdoor oplopen.


    "In troebel water is het goed vissen!"

Terug naar onzekere factoren