Eeuwenlang hebben op het waterkeringstracé bedrijfsactiviteiten plaatsgevonden. Bodemvervuiling door zware metalen is waarschijnlijk. Dan zijn er de huisbrandolietanks waarvan de locaties niet bekend zijn, noch of er lekkages hebben plaats gevonden. Het is dus onbekend in hoeverre de bodem verontreinigd is en wat de kosten zullen zijn van het schoonmaken.


"In troebel water is het goed vissen!"

Terug naar onzekere factoren aanleg