I.v.m. de werkzaamheden en de eventuele archeologische vondsten is de hoogte van de schadeclaims voor tijdelijke huisvesting van bedrijven en bewoners die hun panden moeten verlaten een zeer onzekere factor. Dit geldt eveneens voor de opslag van hun goederen en de beveiliging van hun panden.

Sinds er onzekerheid bestaat over de uitvoering van de waterkering Kampen blijken bezittingen op het tracÚ onverkoopbaar. Zijn deze schadeclaims voorzien?


"In troebel water is het goed vissen!"

Terug naar onzekere factoren.